Home » Szablony Dokumentów

Szablony Dokumentów

Pomoc De Minimis:

wzór nr 1 – Wniosek o dofinansowanie kosztów z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonania okresowej pracy

wzór nr 3 – Oświadczenie de minimis

Zał. nr 3  Aktualizacja – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Zał nr 5   Aktualizacja

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 


Zwrot kosztów dowozów do Szkoły 2016r

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

5.1 zarządzenie DOWOZY- 2016

5.2 załącznik Nr 1 DOWOZY- 2016

5.4 załącznik Nr 3 DOWOZY- 2016


Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek wyprawka szkolna 2015

Zarządzenie Wyprawka 2015


Dokumenty publiczne:

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium i zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendia szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 


Leave a comment