Home » Przetargi

Przetargi

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki
nad nimi z terenu Gminy Barczewo
Ogłoszenie nr 500757-N-2019 przetarg niograniczony – dowóz nidzieci niepełnosprawnych.doc

SIWZ dowóz dzieci niepełnosprawnych ogłoszony 4.01 (2019-2021r.).docx

Wyjaśninie do zapytania SIWZ (MZOIZ 343.1.2019) z dnia 7.01.2019r..odt

Załacznik nr 3 (do SIWZ MZOIZ 343.1.2019).odt

Załacznik nr 6 (do SIWZ MZOIZ 343.1.2019).odt

Wyjaśninie do zapytania SIWZ (MZOIZ 343.1.2019) z dnia 9.01.2019r..odt

protokól z otwarcia ofert dowóz dzieci niepełnosprawnych 2 przet. 18.01.2019 na 3 lata.doc.pdf

____________________________________________________________________________________________

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: Dowóz
uczniów i dzieci do szkół podstawowych i
przedszkoli wraz ze sprawowaniem opieki nad nimi
na terenie Gminy Barczewo
Ogłoszenie dowozy przetarg na 2019r..docSIWZ dowozy 2019.doc

protokól z otwarcia ofert dowóz dzieci 2019.doc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dowóz dzieci na 2019.doc

___________________________________________________________________________________________

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 22.06.2018.docx

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+..pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+..pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+..pdf

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+..pdf

załacznik nr 10.14 – SST-roboty murowe B.03.00.+..pdf

załacznik nr 10.15 – SST-rusztowania B.11.00.+..pdf

załacznik nr 10.16 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00…pdf

załacznik nr 10.18 – SST-zbrojenie B.07.00.+..pdf

załacznik nr 12.1 – Termomoder. przedmiar c.o…pdf

załącznik nr 10.6 – SST- terakota-płytki betonowe B.15.00.+..pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+..pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+..pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d….pdf

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie15.05.2018..doc

OGŁOESZENIE z dnia 22.06.2018 termomodernizacja.htm

SIWZ Termomodernizacja 22.-6.2018.doc

Termomoder. projet docieplenie..pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA..pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+..pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+..pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+..pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+..pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+..pdf

załącznik nr 12.2 – Termomoder. przedmiar docieplenie..pdf

Opublikowane przez: Nadzór – Imię Nadzór – Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-22 17:25:59.

__________________________________________________

Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo

do SIWZ – projekt umowy fotowoltaika 15.05.2018.docx

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ fotowoltaika 15.05.2018.doc

SIWZ Fotowltaika 15.-5.2018.doc

załacznik nr 7.1 – STWiOR – PM w Barczewie.docx

Załacznik nr 9.1 przedmiar.pdf

Załacznik nr 9.2 przedmiar.pdf

załącznik nr 7.2 – STWiOR – ZS w Barczewie.docx

Zapytanie z dnia 13.06.2018.pdf

Fotowoltaika zapytanie z dnia 21-06-2018.pdf

protokól z otwarcia ofert FOTOWOLTAIKA 25.06.2018.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu termomodernizacja 9.07.2018.pdf

Informacja o najkorzystniejszej ofercie 17.07.2018 (1).pdf

Data wprowadzenia: 2018-06-08 18:59:39

_________________________________________________________________________________

Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej
budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie
05.06.2018
Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie15.05.2018.doc

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+.pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+.pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+.pdf

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+.pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+.pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+.pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d…pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+.pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+.pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+.pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+.pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+.pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA.pdf

Termomoder. projet docieplenie.pdf

Ogłoszenie uzp – termomodernizacja Przedszkola 5.06.2018.htm

do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 15.05.2018.docx

SIWZ Termomodernizacja 15.-5.2018.doc

Termomodernizacja – unieważnienie post. 567628-n-2018 z 5-06-2018.pdf