Home » Przetargi

Przetargi

MZOiZ dowóz uczniów i dzieci do szkół
podstawowych , przedszkoli wraz ze sprawowaniem
opieki nad nimi na terenie Gminy Barczewo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – 343.9.2019

ogłoszenie UZP MZOIZ 343.9.2019 przetarg II.pdf

SIWZ dowozy 1-2 roku 2020.doc

otwarcie ofert MZOIZ 343.9.2019 dowóz dzieci do 30.06.2020r.pdf

Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych,
przedszkoli wraz ze sprawowaniem opieki nad nimi
na terenie Gminy Barczewo – MZOIZ 343.8.2019r

ogłoszenie MZOIZ 343.8.2019 z 21.11.2019.pdf

SIWZ dowozy 2020.doc

protokół z otwarcia ofert MZOIZ 343.8.2019.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu MZOIZ 343.8.2019 dowóz dzieci w 2020r..pdf

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
AUTOBUS – AUTOSAN

Ogłoszenie sprzedaż AUTOBUSU MZOIZ 343.6.2019 I.pdf

Zdjęcia AUTOBUSU.pdf

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w
Barczewie 31.05.2019

ogłoszenie uzp termomodernizacja Przedszkola V 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+ 31.05.2019..pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.14 – SST-roboty murowe B.03.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.15 – SST-rusztowania B.11.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.16 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00. 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10-17 – Termomoder. ST c.o. 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.18 – SST-zbrojenie B.07.00.+ 31.05.2019.pdf

Załacznik nr 12.1 Termomodernizacja przedmiar c.o. 31.05.2019.pdf

załącznik nr 10.6 – SST- terakota-płytki betonowe B.15.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d.. 31.05.2019.pdf

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie 31.05.2019.doc

SIWZ Termomodernizacja 31.05.2019.doc

do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 31.05.2019.doc

Termomoder. projekt c.o. 31.05.2019.pdf

Termomoder. projet docieplenie 31.05.2019.pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+ 31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+31.05.2019.pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+ 31.05.2019.pdf

załącznik nr 12.2 – Termomoder. przedmiar docieplenie 31.05.2019.pdf

Formularz ofertowy – zal. nr 1 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie 31.05.2019.doc

Formularz ofertowy – zal. nr 1 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie 31.05.2019.doc

zapytanie-odpowiedź – dotyczy terminu 17.06.2019.pdf

protokól z otwarcia ofert termomodernizaja V 18.06.2019r.pdf

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w
Barczewie 12.04.2019

2017-07 Bagnik termomodernizacja Barczewo 12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.15 – SST-rusztowania B.11.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.16 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.18 – SST-zbrojenie B.07.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10-17 – Termomoder. ST c.o.12.04.2019.pdf
Załacznik nr 12.1 Termomodernizacja przedmiar c.o.12.04.2019.pdf
załącznik nr 10.6 – SST- terakota-płytki betonowe B.15.00.+12.04.2019.pdf
załącznik nr 12.2 – Termomoder. przedmiar docieplenie 12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d..12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+12.04.2019.pdf
Decyzja RDOŚ Olsztyn WOPN.6401.199.2017.EK 12.04.2019.pdf
do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 12.04.2019.doc
Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie12.04.2019.doc
ogłoszenie przetargu nr 537186-N-2019 z dnia 12.04.2019.pdf
SIWZ Termomodernizacja 12.02.2019.doc
Termomoder. projekt c.o. 12.04.2019.pdf
Termomoder. projet docieplenie 12.04.2019.pdf
załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA 12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+ 12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+12.04.2019.pdf
załacznik nr 10.14 – SST-roboty murowe B.03.00.+12.04.2019.pdf
unieważnienie postępowania MZOIZ 343.5.2019 (IV) 30.05.2019.pdf


Opublikowane przez: Nadzór – Imię Nadzór – Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:48:27.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Barczewo” znak MZOIZ 343.4.2019

ogłoszenie o przetargu dowóz dzieci nepełnosprawnych MZOIZ 343.4.2019 (IV).2019 (IV).2019 (IV)
SIWZ – niepełnosprawni 2019 Barczewo 28.03.2019 – spr..doc
odp. na zapytania z 1.04.2019r przetarg niep. IV.pdf
protokół z otwarcia ofert dowóz dzieci niepełnospranych MZOIZ 343.4.2019 IV.pdf
ogłoszenie o wyborze oferty IV przetarg dowóz niepełnosprani MZOIZ 343.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Nadzór – Imię Nadzór – Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:39:48.

TERMOMODERNIZACJA budynku Przedszkola w Barczewie

do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 25.02.2019.doc

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.14 – SST-roboty murowe B.03.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.15 – SST-rusztowania B.11.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.16 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00..pdf

załacznik nr 10-17 – Termomoder. ST c.o..pdf

załacznik nr 10.18 – SST-zbrojenie B.07.00.+.pdf

Załacznik nr 12.1 Termomodernizacja przedmiar c.o..pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d..25.02.2019.pdf

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie25.025.2019.doc

Ogłoszenie termomodernizacja Przedszkola 3 (z 25.02.2019).doc

Termomoder. projekt c.o..pdf

Termomoder. projet docieplenie 25.02.2019.pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA 25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+ 25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+ 25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+ 25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+ 25.02.2019.pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+ 25.02.2019.pdf

załącznik nr 10.6 – SST- terakota-płytki betonowe B.15.00.+.pdf

SIWZ Termomodernizacja 25.02.2019.doc

2017-07 Bagnik termomodernizacja Barczewo.pdf

Decyzja RDOŚ Olsztyn WOPN.6401.199.2017.EK.pdf

zapytanie 6.03.2019r odpowiedż Termomodernizacja budynku Przedszkola w Barczewie MZOIZ 343.4.2019.pdf

Protokół z otwarcia ofert Termomodernizacja Przedszkole MIejskie w Barczewie MZOIZ 343.4.2019 z 14.03.2019r..pdf

Unieważnienie postępowania Termomodernizacja Przedszkola w Barczewie III z dnia 18.03.2019r..pdf


Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: remont dachu
wraz z jego termomodernizacją na budynku B
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie z dnia 15.02.2019r. oremont dachu w Sz.P. nr 1 w B-wie.doc

załącznik nr do SIWZ – projekt umowy dach Sz.P. Barczewo 15.02.2019.doc

załącznik 9.1. – Przedmiar robót – dach Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.pdf

Załacznik 7.1 – Specyfikacja techniczna.pdf

Zacznik nr 11 -Dach Sz.P. nr 1 – rys A3.pdf

Zacznik nr 11 -Dach Sz.P. nr 1 – rys E1.pdf

Decyzja nr BW-31-2018 (pozwolenie na budowę) remont dachu.pdf

Zacznik nr 11 -Dach Sz.P. nr 1 – rys A2.pdf

Zacznik nr 11 – Dach Sz.P. nr 1 – opis + rysunki.pdf

SIWZ Remont dachu Szkoły Podstawowej w Barczewie 15.02.2019.doc

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ Remont dachu Szkoły Podstawowej w Barczewie15.02.2019.doc

wyjaśnienie do zapytania z dnia 20.02.2019r.pdf

zapytanie dach Barczewo 4.03.2019r. (2).pdf

protokół z otwarcie ofert – remont dachu Szkoły Podstawowej w Barczewie znak MZOIZ 343.3.2019.pdf

ogłoszenie wyników przetargu remont dachu Szkoły POdstawowej nr 1 w Barczeie MZOIZ 343.3.2019.pdf


Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki
nad nimi z terenu Gminy Barczewo OGŁOSZENIE O
ZAMÓWIENIU – Usługi

ogłoszenie bzp dowóz niepełnosprawni 6.02.2019.pdf

SIWZ – niepełnosprawni 2019 Barczewo-6.02.2019.doc

przetarg niepełnosprawni – WYJAŚNENIA do SIWZ 12.02.2019r. – 3 szt.pdf

przetarg niepełnosprawni – WYJAŚNENIA do SIWZ 12.02.2019r. – 1 szt.pdf

protokół z otwarcia ofert MZOIZ 343.2.2019 z dnia 15.02.2019 dowóz dzieci niepełnosprawnych.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dowóz dzieci niepełnosprzawnych MZOIZ 343.2.2019 z dnia 14.03.2019 na 2019-2021.doc.pdf

uniewżnienie przetargu III niepełnosprawni MZOIZ 343.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Nadzór – Imię Nadzór – Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-02-06 03:38:14.


Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki
nad nimi z terenu Gminy Barczewo
Ogłoszenie nr 500757-N-2019 przetarg niograniczony – dowóz nidzieci niepełnosprawnych.doc

SIWZ dowóz dzieci niepełnosprawnych ogłoszony 4.01 (2019-2021r.).docx

Wyjaśninie do zapytania SIWZ (MZOIZ 343.1.2019) z dnia 7.01.2019r..odt

Załacznik nr 3 (do SIWZ MZOIZ 343.1.2019).odt

Załacznik nr 6 (do SIWZ MZOIZ 343.1.2019).odt

Wyjaśninie do zapytania SIWZ (MZOIZ 343.1.2019) z dnia 9.01.2019r..odt

protokól z otwarcia ofert dowóz dzieci niepełnosprawnych 2 przet. 18.01.2019 na 3 lata.doc.pdf

Wyjaśnienie do oceny kryterium nr 1 dowóz dzieci niepełnosprawnych na lata 2019-2021.pdf

Część 1.2

____________________________________________________________________________________________

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia: Dowóz
uczniów i dzieci do szkół podstawowych i
przedszkoli wraz ze sprawowaniem opieki nad nimi
na terenie Gminy Barczewo
Ogłoszenie dowozy przetarg na 2019r..docSIWZ dowozy 2019.doc

protokól z otwarcia ofert dowóz dzieci 2019.doc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dowóz dzieci na 2019.doc

___________________________________________________________________________________________

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 22.06.2018.docx

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+..pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+..pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+..pdf

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+..pdf

załacznik nr 10.14 – SST-roboty murowe B.03.00.+..pdf

załacznik nr 10.15 – SST-rusztowania B.11.00.+..pdf

załacznik nr 10.16 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00…pdf

załacznik nr 10.18 – SST-zbrojenie B.07.00.+..pdf

załacznik nr 12.1 – Termomoder. przedmiar c.o…pdf

załącznik nr 10.6 – SST- terakota-płytki betonowe B.15.00.+..pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+..pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+..pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d….pdf

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie15.05.2018..doc

OGŁOESZENIE z dnia 22.06.2018 termomodernizacja.htm

SIWZ Termomodernizacja 22.-6.2018.doc

Termomoder. projet docieplenie..pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA..pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+..pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+..pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+..pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+..pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+..pdf

załącznik nr 12.2 – Termomoder. przedmiar docieplenie..pdf

 
Opublikowane przez: Nadzór – Imię Nadzór – Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-22 17:25:59.

__________________________________________________

Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo

do SIWZ – projekt umowy fotowoltaika 15.05.2018.docx

Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ fotowoltaika 15.05.2018.doc

SIWZ Fotowltaika 15.-5.2018.doc

załacznik nr 7.1 – STWiOR – PM w Barczewie.docx

Załacznik nr 9.1 przedmiar.pdf

Załacznik nr 9.2 przedmiar.pdf

załącznik nr 7.2 – STWiOR – ZS w Barczewie.docx

Zapytanie z dnia 13.06.2018.pdf

Fotowoltaika zapytanie z dnia 21-06-2018.pdf

protokól z otwarcia ofert FOTOWOLTAIKA 25.06.2018.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu termomodernizacja 9.07.2018.pdf

Informacja o najkorzystniejszej ofercie 17.07.2018 (1).pdf

Data wprowadzenia: 2018-06-08 18:59:39

_________________________________________________________________________________

Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej
budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie
05.06.2018
Formularz ofertowy, oświadczenia – zal. nr 1-5 do SIWZ termomodernizacja Przedszkola w Barczewie15.05.2018.doc

załacznik nr 10.13 – SST-roboty malarskie B.05.00.+.pdf

załacznik nr 10.12 – SST-roboty izolac i ocieplajace B.10.00.c.d.+.pdf

załacznik nr 10.11 – SST-pokrycie papa i styropapa B.02.00.+.pdf

załacznik nr 10.10. – SST-instalowanie wyrobów metalowych B.16.00.+.pdf

załacznik nr 10.9 – SST-betonowanie B.06.00.+.pdf

załacznik nr 10.8 – SSt- tynki zewnętrzne B.04.00.+.pdf

załacznik nr 10.7 – SSt- tynki pocienione gipsowe B.04.00 c.d…pdf

załacznik nr 10.5 – SST- roboty ziemne B.09.00.+.pdf

załacznik nr 10.4 – SST- roboty rozbiórkowe B.01.00.+.pdf

załacznik nr 10.3 – SST docieplenie stropu grnaulatem B.10.00. cd+.pdf

załacznik nr 10.2-SST- chodnik z kostki bet B.13.00.+.pdf

załacznik nr 10.1 – SST- docieplenie elewacji B.10.00.+.pdf

załacznik 10.0 – STRONA TYRUŁOWA.pdf

Termomoder. projet docieplenie.pdf

Ogłoszenie uzp – termomodernizacja Przedszkola 5.06.2018.htm

do SIWZ – projekt umowy termomodernizacja przedszkola 15.05.2018.docx

SIWZ Termomodernizacja 15.-5.2018.doc

Termomodernizacja – unieważnienie post. 567628-n-2018 z 5-06-2018.pdf