Home » Projekty unijne

Projekty unijne


„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Wyposażenie „dla szkół za unijne pieniądze

 

Gmina Barczewo pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 funduszena rozwój barczewskiej oświaty oraz podniesienie standardu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Beneficjentem projektu „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo – kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Projekt otrzymał 80% dofinansowania na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. Łączna wartość projektu 228 148,00 PLN.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na zmianę obrazu lekcji, gdzie słowo czytane i mówione, zostanie dodatkowo wzbogacone o metody pokazowe i ćwiczeniowe, zostaną wykorzystane nowoczesne techniki nauczania – tak ważne w procesie dydaktycznym.

W ramach projektu „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo – kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” 6 szkół z terenu gminy Barczewo zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne najwyższej jakości:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie otrzymała wyposażoną na 16 stanowisk multimedialną pracownię
do nauczania języków obcych, wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne (84 szt.), wyposażenie w pomoce dydaktyczne sal kształcenia zintegrowanego, w tym pomoce dydaktyczne dla 6-latków (311 szt.);

Szkoła Podstawowa w Łęgajnach wyposażono w multimedialną pracownię do nauczania języków obcych na
16 stanowisk;

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich otrzymała multimedialną pracownię do nauczania języków obcych na 16 stanowisk oraz laptopa z oprogramowaniem i projektor multimedialny;

Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Lamkowie i w Wipsowie również wyposażono
w 16 stanowiskowe multimedialne pracownie do nauczania języków obcych.

Gimnazjum nr 1 w Barczewie, w którym uczą się gimnazjaliści z miasta i gminy Barczewo otrzymało ze środków unijnych nowoczesne wyposażenie w demonstracyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne do 4 pracowni:

biologicznej (190 szt.), chemicznej (58 szt.), fizycznej (40 szt.), a także 16 stanowiskową multimedialną pracownię do nauczania języków obcych.


Post a Comment