Home » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 01 września 2017r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

Wniosek – zał. nr 1
Zaświadczenie zał. 3
Umowa – wzór zał. 2
zarządzenie Burmistrza 0050.35.2017


Zarządzenie nr 0050.39.2017
Burmistrza Barczewa
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 1 w Barczewie

Pobierz


Zarządzenie nr 0050.40.2017

Burmistrza Barczewa

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Pobierz


Zarządzenie 0050.83.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Pobierz


Zarządzenie Nr 0050.82.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Bartołtach Wielkich

Pobierz

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Pobierz


Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

stanowisko – podinspektor ds. płac – w pełnym wymiarze czasu pracy

Pobierz

 

 


 

Warunki naboru wniosków o stypendia „FZO”

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Pobierz

 


 

Zarządzenie Nr 0050.101.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

1 zarządzenie DOWOZY- 2015

1 załącznik Nr 1 DOWOZY- 2015

3 załącznik Nr 3 DOWOZY- 2015


 

 

Zarządzenie Nr 0050.61.2015Burmistrza Barczewa z dnia 19 maja 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie                                           Zapisz dokument


Rejestr wydatków 1-3.2015                                                                                                                                   Zapisz dokument


Rejestr wydatków 3-6.2015                                                                                                                                   Zapisz dokument


 

Rejestr wydatków 6-12.2015                                                                                                                                  Zapisz dokument