Home » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 0050.161.2019 Burmistrza Barczewa

w sprawie zasad zwrotu za indywidualne ponoszone koszty dla rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych realizujących we własnym zakresie
dowożenie swoich dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolengo i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki

0050.161.2019.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy –
podinspektor do spraw płac
nabór.pdf
CCE20190523_00000.pdf

Zarządzenie Nr 0050.166.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 30.08.2018r. w sprawie zwrotu kosztów
przejazdu uczniów

CCE20180907_00000.pdf

 


 

Dotację z programu ERASMUS+

 

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia „, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” oraz Akcji „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna:

 • zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • tzw. „wymianę” uczniów i kadry między szkołami,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:

 • zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
 • praktyki zawodowe kadry,
 • szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Kraków

27 listopada 2017, Poznań

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” i „Partnerstwa strategiczne”,
 • jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
 • jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

 


Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 01 września 2017r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

Wniosek – zał. nr 1
Zaświadczenie zał. 3
Umowa – wzór zał. 2
zarządzenie Burmistrza 0050.35.2017


Zarządzenie nr 0050.39.2017
Burmistrza Barczewa
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 1 w Barczewie

Pobierz


Zarządzenie nr 0050.40.2017

Burmistrza Barczewa

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Pobierz


Zarządzenie 0050.83.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Pobierz


Zarządzenie Nr 0050.82.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Bartołtach Wielkich

Pobierz

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Pobierz


Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

stanowisko – podinspektor ds. płac – w pełnym wymiarze czasu pracy

Pobierz

 

 


 

Warunki naboru wniosków o stypendia „FZO”

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Pobierz

 


 

Zarządzenie Nr 0050.101.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

1 zarządzenie DOWOZY- 2015

1 załącznik Nr 1 DOWOZY- 2015

3 załącznik Nr 3 DOWOZY- 2015


 

 

Zarządzenie Nr 0050.61.2015Burmistrza Barczewa z dnia 19 maja 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie                                           Zapisz dokument


Rejestr wydatków 1-3.2015                                                                                                                                   Zapisz dokument


Rejestr wydatków 3-6.2015                                                                                                                                   Zapisz dokument


 

Rejestr wydatków 6-12.2015                                                                                                                                  Zapisz dokument