Home » Kontakt

Kontakt


Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

telefony:
centrala

  • 89 514 84 39
  • 89 514 83 46
  • 89 514 85 89

dyrektor MZOiZ   tel. w. 96
księgowość MZOiZ   tel. w. 92
administracja i kadry, stypendia szkolne   tel. w. 94
inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół   tel.w. 95

e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl