Home » Informacje

Informacje


Rada Miejska w Barczewie Uchwałą nr XIII/80/96 z dnia 27 marca 1996 r. powołała z dniem 1 maja 1996 r. jednostkę budżetową

o nazwie Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Celem powołania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjno – gospodarczą i finansowo –księgową placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Barczewo oraz nadzoru merytorycznego nad placówkami służby zdrowia działającymi na terenie miasta i gminy Barczewo.

 

Pracownicy

Dyrektor:
Barbara Szałaj-Borowiec

Księgowość:
główna księgowa Hanna Łozowska – Kisielewska
starszy inspektor Anna Gnatowska
starszy inspektor Janina Kwiatos
podinspektor Joanna Golanko
podinspektor Agata Lamperska

 

Administracja i kadry, stypendia szkolne
starszy specjalista Anna Kwapis
starszy inspektor Magdalena Brzezińska
referent Katarzyna Wesołowska

Inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół
starszy specjalista Andrzej Juszczyk

 

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barczewo:

Przedszkole Miejskie w Barczewie

dyrektor Dorota Mikołajczuk

adres: ul. Słowackiego 7

11-010 Barczewo

tel. 89 514 83 96

strona www: http://www.przedszkolebarczewo.pl

Żłobek Miejski w Barczewie

dyrektor Dorota Mikołajczuk

adres: ul. Słowackiego 7

11-010 Barczewo

tel. 89 514 83 96

 

Publiczne szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Oddział Przedszkolny

Dyrektor: P.O. Dyrektora Monika Hemmerling

adres: ul. Wojska Polskiego 36

11-010 Barczewo

telefon: 89 514 82 82

strona www:   https://sp1barczewo.wixsite.com/szkola/

adres e-mail:  sp1barczewo@wp.pl

Zespół Szkół w Barczewie

P.O. Dyrektora: Zbigniew Podlaski

adres: ul. Północna 14

11-010 Barczewo

telefon:89 514 77 13

strona www:  http://gimbar1.edupage.org

adres e-mail:  gimbar1@wp.pl

 W skład Zespołu Szkół w Barczewie wchodzi:

– Liceum Ogólnokształcące w Barczewie

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie

– Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Barczewie

– Oddział Przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich

dyrektor: Małgorzata Jasiukiewicz

adres: Bartołty Wielkie 5

11-010 Barczewo

telefon:89 514 34 27

strona www: http://www.bartolty.szkolnastrona.pl

adres e-mail: spbartolty@gmail.com

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

dyrektor: Elżbieta Kozłowska

adres: Łęgajny

ul. Ogrodowa 7

11-010 Barczewo

telefon:89 514 42 42

strona www:  http://www.zsplegajny.pl

adres e-mail:  splegajny@wp.pl

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach wchodzą:

Przedszkole w Łęgajnach

adres: Łęgajny, ul. Olsztyńska 8

– Szkoła Podstawowa w Łęgajnach

adres: Łęgajny, ul Ogrodowa 7

Przedszkole w Barczewku

adres: Barczewko 35

  Filialna Szkoła Podstawowa w Barczewku o strukturze organizacyjnej klas I-III

adres: Barczewko 35

 

Szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną lub inną osobę prawną:

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Kronowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie

adres: Kronowo 6

11-010 Barczewo

telefon: 89 514 16 94

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie

adres: Ramsowo 87

11-010 Barczewo

tel. 89 514 57 10

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie
Niepubliczne Liceum dla dorosłych w Wipsowie

adres: Wipsowo 63

11-010 Barczewo

tel. 89 514 50 26

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie

adres: Lamkowo 29

11-010 Barczewo

tel. 89 514 16 29

 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Barczewo:

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dyrektor Tadeusz Plawgo

Adres: ul. Lipowa 2

11-010 Barczewo

telefon: 89 514 82 35

 

W skład organizacyjny Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie wchodzą:

Punkt Lekarski w Wipsowie

Punkt Lekarski w Lamkowie


Leave a comment