Home » 2016 » Sierpień

Monthly Archives: Sierpień 2016

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

5.1 zarządzenie DOWOZY- 2016

5.2 załącznik Nr 1 DOWOZY- 2016

5.4 załącznik Nr 3 DOWOZY- 2016