ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY

Zespół artystyczny wokalno-instrumentalny „Barczewienie”

Zespół powstał w listopadzie 2016 roku z inicjatywy dyrektora Centrum Kulturalno-Bubliotecznego Roberta Tokarskiego.
Pierwszy występ grupy odbył się w trakcie WOŚP 2017. Od wiosny dział jako stowarzyszenie przy CK-B, którgo prezesem oraz koordynatorem grupy wokalnej jest pani Agnieszka Chojnowska.

„Barczewianie” liczą ok. 15 osób. W rozbudowywanej sekcji instrumentalnej wykorzystywane są:
kontrabas, klarnet, akordeony, diabelskie skrzypce, skrzypce. Od strony muzycznej zespół przygotowuje pan Robert Tokarski.

Pomimo niewielkiego stażu grupa występowała już na wielu imprezach plenerowych i wydarzeniach w Barczewie i gminie, jak również poza nią.
W 2017 r. brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.
Owocem tego są liczne zaproszenia do występów na scenach całego województwa.

Próby: Salon Muzyczny, ul. Mickiewicza 13