O „Warmińskiego Kłobuka” 2018

Zapraszamy do udziału w II REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
O „WARMIŃSKIEGO KŁOBUKA”.
6 czerwca 2018 r. w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15.

Konkurs ma na celu:
– promocję regionu Warmii i Mazur,
– popularyzację twórczości teatralnej wśród dzieci i młodzieży,
– umocnienie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej,
– promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy wobec życia kulturalnego,
– integrację dzieci i młodzieży z różnych placówek szkolnych jak i kulturalnych z całego regionu.

Kryteria oceny:
Przy ocenie grupy Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, formę wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, scenografia, oprawa muzyczna), wiek wykonawców w danej kategorii wiekowej, wykonawstwo(kultura słowa, ruch, gest itp.), ogólny wyraz artystyczny i wartości wychowawcze.

Kategorie wiekowe:
– grupy przedszkolne
– klasy 1-4 szkoły podstawowej
– klasy 5-8 szkoły podstawowej

W przeglądzie mogą brać udział grupy nie większe niż 20 osób.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia.

Więcej w regulaminie.
Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia >>