Konkurs Artystyczny „Inspiracje…”

Otwarty konkurs artystyczny "Inspiracje muzyką Feliksa Nowowiejskiego"

Włącz się w obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego i weź udział w jubileuszowej wystawie!

Kategoria dziecięca – przedszkole, szkoła podstawowa – 1 praca- rysunek, malarstwo lub inna technika plastyczna

Kategoria „Młodzież gimnazjalna, licealna i dorośli” – 1 praca plastyczna i dodatkowo praca wykonana inną formą rękodzieła np. decoupage, rzeźba lub inna.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, w ramach obchodów lat jubileuszowych 2016/2017 i zachęcenie dorosłych oraz najmłodszych mieszkańców Gminy Barczewo do aktywnego włączenia się w obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego, a także rozwijanie wyobraźni i zainteresowań artystycznych.
Konkurs jest otwarty, jednak głównie zachęcamy do wzięcia udziału uczniów wszystkich szkół, przedszkoli, gimnazjów, liceów, szkół muzycznych, świetlic, punktów bibliotecznych, uczestników Domu Dziennego Pobytu, Uniwersytetu III wieku. Konkurs obejmuje również dorosłych- twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych, wytwórców rękodzieła artystycznego, animatorów kultury lub ich wychowanków.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, ul. Mickiewicza 13, 11-010 Barczewo

Informacje w sprawie konkursu:
tel. (89) 674 04 79, e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl
www.ckb.barczewo.pl oraz Facebook: Centrum Kulturalno-Biblioteczne i Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 

Organizator: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Regulamin >> PDF