Konkurs na wieniec lub kosz dożynkowy

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce i kosze dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Barczewo zgłoszone do konkursu przez Sołtysa lub Radę Sołecką
Każde sołectwo i organizacja/stowarzyszenie z terenu sołectwa może zgłosić jeden wieniec lub kosz dożynkowy.
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy lub kosz dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców i koszy dożynkowych, występujących na terenie Warmii i Mazur.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu,
w terminie od 3 sierpnia do 4 września 2017 r. na adres:
– Centrum Kulturalno-Biblioteczne ul. Słowackiego 5, 11-10 Barczewo
– e-mail 
ckb@barczewo.pl
lub dostarczyć go osobiście do siedziby Centrum.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania >> PDF <<

Regulamin imprezy dożynkowej oraz konkursu na wieniec dostępne są również na stronie www.barczewo.pl