Godziny pracy biblioteki.

Strajk nauczycieli został zawieszony, dlatego od 29 kwietnia wracamy do „starego” systemu pracy.