III RPTDiM o „Warmińskiego Kłobuka”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji przeglądu o „Warmińskiego Kłobuka”.
Podstawowe informacje:
Data i miejsce przeglądu:
31.05.2019 r. Skarbiec Kultury Europejskiej, ul. Grunwaldzka 13, Barczewo

Cele przeglądu:
– promocja regionu Warmii i Mazur
– popularyzacja twórczości teatralnej wśród dzieci i młodzieży
– umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej
– promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy wobec życia kulturalnego
– integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek szkolnych i kulturalnych z całego regionu

Kategorie wiekowe:
– grupy przedszkolne,
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum

Warunki uczestnictwa:
– nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 27.05.2019 r. na adres CK-B,
– liczba uczestników w zespole nie może przekraczać 20 osób,
– czas trwania prezentowanego programu nie może przekraczać 20 minut,
– wpłata wpisowego od uczestnika w kwocie 2 zł, powinna być wpłacona w dniu przeglądu
Więcej w regulaminie >> PDF DOC