Ferie 2019

Zapraszamy dzieci, w wieku 7-15 lat, do sali widowiskowej w dniach 21.01 – 1.02.2019 r.
w godz. 10.00 – 14.00.

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej:
gry i zabawy ruchowe w sali i na zewnątrz, warsztaty teatralne,
zajęcia plastyczne, gry stolikowe, konkursy z nagrodami, spotkania z gośćmi.

Ferie bezpłatne.

CK-B, Barczewo, ul. Słowackiego 5, tel. 89 514 82 81